#foulardchallenge.Trobada de monitors/es nous del CMS i FAJMACOR

         

 

#foulardchallenge. Aquest va ser el hashtag del CMS i FAJMACOR el diumenge 26 d’octubre a l’escola marista de Rubí. Un grup d’uns noranta joves es van trobar perquè comencen la seva “aventura” com animadors maristes en els agrupaments escoltes del CMS o en les associacions de FAJMACOR. Una jornada per compartir les inquietuds i motivacions, conèixer l’estil marista d’educar i d’estar amb els infants i engrescar-se en la nova tasca d’animació. La trobada va estar animada per les juntes directives dels dos moviments i per l’equip de pastoral. Al mateix temps hi va haver la trobada de caps d’agrupament del CMS, el plenari presidencial i la trobada d’administradors i secretaris de FAJMACOR. Un moment a l’inici del nou curs per fer la planificació, el calendari i posar-se en sintonia en la engrescadora tasca d’educar als infants i joves en el temps de lleure a l’estil marista.

Al final de la jornada els animadors/es nous un grup d’animadors van fer donar un missatge als que comencen l’aventura de ser animadors/es maristes amb el canvi de fulard (#foulardchallenge), símbol de tot un estil de vida. Tots els participants es van endur una llibreta en blanc dedicada per un altre animador/a. Les pàgines en blanc les ha d’omplir cadascú de molts detalls: reunions, sortides, jocs, somriures, noms, descobriments... Tota una oportunitat per obrir portes educant als infants i joves dels nostres moviments maristes.

 

 

  

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.

Joomla Templates by Joomla Hosting