20 de novembre. Jornada Marista sobre els drets dels infants

Els infants, persones amb drets i centre de l’acció educativa Marista


El 20 de novembre se celebra el 24è aniversari de la convenció dels Drets dels Infants. Aquesta convenció és l’instrument internacional que reconeix els infants com a agents socials i com a titulars dels seus propis drets. L’acompliment dels articles que la configuren els garanteixen un nivell de vida adequat i digne.

Com a educadors i educadores maristes i seguint la intuïció de Marcel·lí Champagnat, ens sentim compromesos amb la promoció i defensa dels drets dels infants i joves a través del nostre servei educatiu. Assumir aquesta realitat ens impulsa a canviar la mirada per trobar estils nous i creatius per a que els infants i joves coneguin i participin dels seus drets, i com a comunitat educativa cristiana aprenguem a defensar-los i denunciar-los en les situacions on siguin vulnerats. D’aquesta crida a promoure els drets dels infants i joves des de tots els àmbits del l’Institut Marista se’n feia ressò explícit el XXI Capítol General convidant-nos a mirar el món a través dels ulls dels infants pobres.

Aquest criteri de fons que toca el nostre ser educadors al servei dels infants i joves ha impulsat a proposar la celebració d’aquesta convenció a totes les obres educatives de la Província de L’Hermitage. Així doncs, el dia 20 de novembre a partir d’una proposta didàctica, adaptada a cada edat, es convida a totes les obres educatives a significar de forma especial aquesta jornada. Amb aquest senzill gest de sensibilització fem una mica més concret el nostre compromís per la promoció i defensa dels drets dels infants i joves a través del nostre servei educatiu. Podeu trobar la proposta de materials al web: www.maristes.eu.

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.

Joomla Templates by Joomla Hosting