Jornada de reflexió marista sobre Pastoral Juvenil i Vocacional

 

En un primer moment es va fer una taula rodona on vam escoltar cinc testimonis que ens aportaren la seva vivència de la Pastoral juvenil en diferents àmbits: moviments pastorals de la província CMS, FAJMACOR, pastoral escolar, obres socials, germans… cadascú dels que va oferir el seu testimoniatge ens va dir: què l’havia aportat a ell/a la presència entre els joves, viure la Pastoral Juvenil en primera persona i acompanyar a Joves i alguna experiència entre els joves que havia marcat les seves vides.

 Tot i la diversitat de perfils, la constant de sentir-se privilegiats de poder compartir amb els joves processos de creixement i identificació amb els valors de l’evangeli viscut a l’estil de Champagnat i en la família de maria va ser evident.

Des de l’autenticitat i las frescor del testimoniatge dels més joves, en Dani Farràs i en Raül Cabús, a l’experiència en el món dels joves del G.Xavi Giné i a la vivència de la pastoral a l’escola per part de la Marta Porta i a les Obres Socials per part d’en Jose Molina vàrem poder compartir i debatre en un torn obert de paraula sobre allò que és per a nosaltres prioritari i essencial: com va passar a Emaús, fer el camí amb els joves, acompanyant-los de forma senzilla i propera, deixant que l’evangeli ens cremi per dins per a donar fruits de transformació i de compromís.

 També es van dir alguns dels reptes que se’ns presenten en relació a la Pastoral i la presencia entre els joves, els horitzons que hi vèiem: Estar amb ells, anar al seu encontre, afavorir experiències de vida i de fe, sobretot entre els que més ho necessiten, donar resposta a les seves necessitats, deixar-nos evangelitzar per ells,…

La presentació del document per part d’en Ramon Rubies, ens va situar per a poder fer després un interessant treball on cada grup va detenir-se en un capítol del document per a respondre a les preguntes que del mateix se’n derivaven. La diversitat de persones que hi formaven els grup va ser un element de riquesa i pluralitat per a tractar cadascun dels capítols que portaven per títol: Sortim a l’encontre dels joves arreu on són, No puc veure un jove sense tenir ganes de dir-li com Déu se l’estima, L’Hermitage la nostra casa comuna, Si el senyor no construeix la casa, Bons cristians i bons ciutadans, Un cor sense fronteres.

La posada en comú a final del matí, ens va permetre veure les respostes i el recorregut que ens cal fer per tal de ser fidels al nostre carisma i a la nostra manera Marista de fer pastoral juvenil i vocacional. D’entre moltes idees i conclusions algunes van ser: Trobar-se un mateix, ser capaç de transformar-se i de transformar l’entorn seguint l’evangeli… Abonar la terra i fer ploure per donar fruit… Humanitzar Jesús, joves transformadors, interioritat, ser un mateix….

 Els joves són el rostre de Déu per a nosaltres, allà on se’ns revela la seva presencia…el Lloc Teològic, ells en evangelitzen i ens sentim privilegiats per la crida a estar al seu costat i viure amb ells l’aventura de créixer en la vivència de l’evangeli, més amb els gestos que amb les paraules…no dir cal estimar sinó estimar, i ajudar a descobrir al Déu de la VIDA present en cada situació existencial…”

De ben segur la Bona Mare i Champagnat ens faran costat per portar a terme la nostra Missió des d’una pastoral juvenil i vocacional Marista encarnada i que doni fruits de VIDA, Transformació i Compromís.

Jose A. Molina

 

  

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.

Joomla Templates by Joomla Hosting