Trobada Europea de Pastoral Juvenil Marista

De la nostra província de L’Hermitage hi hem participat: Dimitris G. Barbas, Jean-Christophe Bobin, Raül Cabús, David Cumin, Joan Dalmau Dani Farràs, G. José A. Molina, G. Misi Mont, Marta Portas, G. Ramon Rúbies, Lakis Varthalitis, Mossèn Joan Zapatero i el G. Fernando Santamaria com a traductor.

Durant els dies de la trobada, l'itinerari de Jesús amb els dos deixebles en el camí d’Emmaús ha servit per a fer un procés experiencial d'aproximació al document i per a compartir les realitats juvenils, fortaleses, reptes i somnis de la Pastoral Juvenil de cadascuna de les Províncies, al mateix temps vam poder mirar conjuntament els horitzons i les perspectives de l’evangelizació juvenil marista a Europa.

 Va acompanyar la trobada el G. João Carlos Do Prado, director del Secretariat de Missió de l'Institut i també es va fer present en un moment de la trobada el G. Joseph Mc Kee, Vicari general. El G. Emili Turú, Superior General va dirigir un missatge per vídeo als participants que va enriquir el procés de la trobada i ens va ajudar a sentir-nos en comunió amb la resta de l'Institut, especialment amb les trobades sobre la Pastoral Juvenil Marista i el document “Evangelitzadors entre els joves” que s'han desenvolupat en les altres regions de l’Institut amb el convenciment que junts caminem, amb Maria, cap a la nova Terra de la Pastoral Juvenil Marista.

La presència a N.D. de L’Hermitage ens va donar l'oportunitat de fer experiència de fraternitat en els llocs maristes i també ens va ajudar en això la bona acollida de la comunitat de L’Hermitage.

Al final de la trobada els participants van destacar la vida compartida i el sentiment que el carisma marista és vàlid i actual per als joves d'avui a Europa i es va elaborar un manifest que a continuació us compartim:

Reunits a ND de L’Hermitage, la nostra casa comuna, el lloc on es va forjar el somni de Marcel·lí Champagnat per als infants i joves, els participants de la Trobada Europea de Pastoral Juvenil Marista hem compartit una experiència de comunió al voltant de la nostra missió evangelitzadora entre els joves. Fruit d'aquesta rica experiència compartida volem manifestar que:

Creiem en els joves. Ells són per a nosaltres el lloc on trobem al Déu de la vida. Volem estar atents a les seves necessitats, i deixar-nos interpel·lar per ells.
Creiem en el Déu de Jesús, un Déu apassionat per l'ésser humà que ens estima incondicionalment.

 Ens sentim cridats a evangelitzar, és a dir:

  • Ajudar als infants i joves a trobar sentit a la seva vida.
  • Acompanyar el seu procés personal.
  • Mostrar la persona de Jesús com referent de vida i de felicitat.

Per a respondre a aquesta cridada a l’evangelització dels joves considerem essencial:

  • Estimar-los tal com són, donant preferència als que més ho necessiten, com Champagnat.
  • Una presència significativa de laics i germans, acompanyants de referència autèntics, contemplatius, capaços d'escoltar amb el cor obert, i conscients de la necessitat de conrear el seu propi camí interior.
  • Que els mateixos joves siguin els protagonistes de la PJM. Que ells puguin ser evangelitzadors per a altres joves.
  • Deixar-nos evangelitzar per ells.

 Amb la nostra pastoral juvenil volem :

  • Generar espais de vida per a què els joves puguin créixer en identitat, sentir-se acompanyats com els deixebles d’Emmaús, perquè puguin viure la fraternitat i la comunitat mitjançant la vida en grup.
  • Provocar experiències perquè els joves puguin créixer en interioritat i afavorir el seu desenvolupament espiritual.
  • Ajudar a prendre opcions de compromís amb la seva realitat i a ser transformadors de la societat.

Creiem en la formació i en l'acompanyament com elements clau del procés de creixement de cada jove.

Creiem en una PJM organitzada i estructurada. Feta de presència i de proximitat als joves.

En aquesta trobada amb ells anunciem la Bona Notícia de l'evangeli de Jesús i promovem el creixement comunitari de l'Església.

 Sentim la crida a la internacionalitat i veiem necessari el promoure el treball en xarxa i els projectes conjunts entre les províncies d'Europa.

 Trobem en María el model i la referència per a seguir acompanyant als joves en la PJM.

 Somiem, com Champagnat, en la nova terra de la PJM, una PJM significativa, encarnada en la realitat, creativa, crítica i solidària amb la societat que afavoreixi la construcció del Regne, i sigui capaç de mostrar el rostre marià d'església.

 

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.

Joomla Templates by Joomla Hosting