Reconeixement de crèdits cursos Monitors/es i Directors/es

Segons ha comunicat la Direcció General de Joventut, la Universitat Autònoma de Barcelona ha determinat que les titulacions de Monitors/es i Directors/es d'activitats en el lleure infantil i juvenil es poden reconèixer amb 6 crèdits ECTS. 

Aquesta és una notícia important perquè obre la porta a que les titulacions de Monitors/es i Directors/es no siguin només reconegudes com a crèdits de lliure elecció pels alumnes que cursin diplomatures i llicenciatures prèvies al Procés de Bolonya, sinó que també es puguin convalidar crèdits ECTS en totes aquelles titulacions ja adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Si voleu més informació sobre les convalidacions de crèdits podeu accedir a aquesta pàgina de la Direcció General de Joventut. Si busqueu com convalidar aquests crèdits a la UAB ho podeu fer a través d'aquesta altra pàgina.

www.mirall.cat

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.

Joomla Templates by Joomla Hosting