Pelegrinatge a Montserrat

Els dies 19 i 20, centenars de persones de la família marista pelegrinarem a Montserrat. Units a la Bona Mare celebrarem els 125 anys de presència marista a Catalunya i, en aquest context, pelegrinarem també units a aquelles persones que passen necessitat a casa nostra. A la muntanya de Montserrat manifestarem el nostre suport a la marató per la pobresa. Com a família ens hi trobarem tots, petits i grans: alumnes, animadors/es, educadors i educadores, pares i mares, antics alumnes i germans. Pujarem de tots els indrets de Catalunya representant totes les presències maristes: escoles, obres socials, agrupaments escoltes del CMS, associacions de FAJMACOR, associacions de pares i mares i antics alumnes. Tots hi som convidats!

Aquest és l'horari per al dia 20:

8.00 h. Benvinguda i acolliment a la plaça del monestir.
Possibilitat d’escriure en el llibre del pelegrí que recull les vivències dels pelegrins.
Esmorzar

9.00 h. Assaig de cants i celebració Eucarística a la basílica.

10.15 h.Acte celebratiu
Ens trobarem a la plaça d’entrada al monestir per realitzar un petit acte conjunt i celebratiu.

Cap a les 11h.Tornada

Un viatge, una aventura!
Pelegrins per la vida!

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.

Joomla Templates by Joomla Hosting