SED

Solidaritat, Educació, Desenvolupament és una organització no governamental pel desenvolupament vinculada a l’institut marista i inspirada en els seus valors.

Els objectius principals de SED són:

  • Actuar contra les causes estructurals de la pobresa.
  • Promoure activitats d’educació i sensibilització.
  • Organitzar i recolzar les persones que treballen des del voluntariat.
  • Realitzar accions de cooperació pel desenvolupament i de solidaritat amb els països del Sud, prenent especial atenció al compliment dels drets dels infants.

 

Per desenvolupar aquests objectius l'ONGD SED treballa a partir de tres àmbits d'acció principals:

  • L’Educació pel Desenvolupament: A través del lema i materials didàctics anuals s’intenta que infants i joves coneguin la realitat i en puguin fer un anàlisi crític, amb la finalitat de fer-se subjectes responsables actius i compromesos amb la societat, que siguin "bons cristians i bons ciutadans".
  • Voluntariat al Nord i al Sud: Entenem el voluntariat com una experiència transformadora de la persona a través del contacte humà amb els més desatesos. Pretenem que sigui un voluntariat de desenvolupament, que generi una societat més justa i compromesa. Per això incidim en la importància de la formació per participar en els camps de treball al sud.
  • Cooperació al Desenvolupament: SED coopera amb diferents països del Sud, tant a Àfrica com a Amèrica del Sud intentant actuar des de la perspectiva de drets, buscant la participació local que condueixi a la transformació social.

Visita la nostra web: http://www.sedcatalunya.cat/

 

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.

Joomla Templates by Joomla Hosting